M.P. 2006 nr 87 poz. 906

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierp nia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) ogłasza się listę osób, spośród których marszałkowie woje wództw powołują komisje egzaminacyjne języków ob cych dla przewodników turystycznych i pilotów wycie czek, stanowiącą załącznik do obwieszczenia. Minister Gospodarki: P. G. Woźniak Monitor Polski Nr 87 — 2726 — Poz. 906 906 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 20 października 2006 r. w sprawie ogłoszenia listy osób, spośród których marszałkowie województw powołują komisje egzaminacyjne języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek ———————

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządo wej — turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909). Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 20 października 2006 r. (poz. 906) LISTA OSÓB, SPOÂRÓD KTÓRYCH MARSZA¸KOWIE WOJEWÓDZTW POWO¸UJÑ KOMISJE EGZAMINACYJNE J¢ZYKÓW OBCYCH DLA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH I PILOTÓW WYCIECZEK

1. Województwo dolnośląskie Język angielski:

1. Dorota Ciężkowska-Gajda

2. Krystian Flegel

3. Barbara Prandota Język francuski:

1. Anna Bednarska

2. Maria Karkosch

3. Grzegorz ¸awicki

4. Teresa Sadowska

5. Elżbieta Wróblewska Język niemiecki:

1. Bożena Kamińska

2. Hanna Mazurkiewicz

3. Krystyna Myszka

4. Jan Pacholski

5. Bożena Rośkiewicz

6. Krystyna Semczuk Język rosyjski:

1. Bronisława Muzyka

2. Anna ˚mijewska

2. Województwo kujawsko-pomorskie Język angielski:

1. Anna Golańska

2. Wojciech Kallas

3. Joanna Przewięźlikowa

4. Krzysztof Strzemeski Język francuski:

1. Violetta Ciastek

2. Beata Lisewska

3. Joanna Âmigiel

3. Województwo lubelskie Język angielski:

1. Małgorzata Chmielewska

2. Ewa Orłowska

3. Jolanta Szpyra-Kozłowska Język białoruski:

1. Agnieszka Borowiec

2. Nina Sajewicz Język czeski:

1. Bożena Rejek

2. Kazimierz Wrotkowski Język francuski:

1. Anna Chmiel-Futa

2. Krystyna ¸oza

3. Małgorzata Poturzyńska-Bosko

4. Krzysztof Sobczyński

5. Marta Sobieszewska-Krawczyk Język hiszpański:

1. Barbara Bałabuch

2. Beata Brzozowska-Zburzyńska

3. Maria Falska

4. Mariola Pietrak Język niemiecki:

1. Sylwia Misiewicz

2. Andrzej Nikitiuk

3. Anna Pastuszka

4. Robert Sereda Język rosyjski:

1. Anna Kiciak

2. Edyta Manasterska-Wiącek

3. Leszek Mikrut

4. Małgorzata Nakonieczna Język słowacki:

1. Andrzej Rejak

2. Bożena Rejak

3. Kazimierz Wrotkowski Język ukraiński:

1. Maria Borciuch

2. Mirosława Kawecka

3. Marek Olejnik

4. Irena Trusz Język włoski:

1. Anna Chmiel-Futa

2. Stefano Gandini

4. Województwo lubuskie Język angielski:

1. Katarzyna Bajor

2. Małgorzata Marczuk

3. Agnieszka Waszkiewicz

4. Katarzyna Zimnicka Język francuski:

1. Andrzej Kaczmarek

2. Witold Jacek Kędziora

3. Witold Kowalski

4. Liliana Kozar

5. Mieczysława Taraszczuk Język niemiecki:

1. Marek Biszczanik

2. Monika Hernik-Młodzianowska

3. Piotr Krycki

4. Katarzyna ˚mudzin Język rosyjski:

1. Kamila Borkowska

2. Ewa Kriukowa

3. Małgorzata ¸uczyk

4. Polina Stasińska

5. Aleksandra Urban-Podolan

5. Województwo łódzkie Język angielski:

1. Katarzyna Bachman-Fabijanowska

2. Jadwiga Duszyńska Joss

3. Elżbieta Karwacka

4. Joanna Małachowska

5. Krystyna Milczarek Język francuski:

1. Joanna Janicka Rostocka

2. Grażyna Rafalska

3. Małgorzata Rudiak-Wojcieszak Język hiszpański:

1. Joanna Janicka Rostocka

2. Monika Kozłowska

3. Paulina Zdunek Język niemiecki:

1. Wojciech Bachliński

2. Halina Kędzierska

3. Gabriela Nowacka

4. Elżbieta Nowakowska Rajsman

5. Krzysztof Sakowski

6. Lidia Solarek

7. Anna Tranda

8. Zenon Weigt Język rosyjski:

1. Tadeusz Dąbrowski

2. Anna Iwaniec

3. Leonarda Jurkin

4. Halina Lewandowska

5. Gabriela Nowacka

6. Magdalena Raddo

7. Urszula Siemianowska

8. Małgorzata Trafalska

9. Halina Wróblewska Monitor Polski Nr 87 — 2727 — Poz. 906 Język włoski:

1. ˚anetta Bagińska-Cornily

2. Renata Konopka

3. Izabela Fit

6. Województwo małopolskie Język angielski:

1. Jacek Bentke

2. Joanna Dybiec

3. Helena Kubik

4. Magdalena ¸apczuk

5. Bożena Szczygieł

6. Ewa Truszewska Język czeski

1. Dorota Bielec

2. Iwona Imioło Język francuski:

1. Iwona Bobula

2. Beata Czarnomska

3. Sylwia Hojnowska

4. Grażyna Młynarczyk

5. Izabela Pozierak-Trybisz

6. Teresa Zynek Język grecki:

1. Michał Bzinkowski Język hiszpański:

1. Barbara Hrabal

2. Agnieszka Kowaleczko

3. Danuta Kucała

4. Ewa Palka

5. Małgorzata Seweryn

6. Renata Turlej Język niemiecki:

1. Angela Bajorek

2. Aleksandra Bednarowska

3. Beata Budzyńska

4. Joanna Dybiec

5. Ewa Fischer

6. Maciej Pyś

7. Józef Wroński Język rosyjski:

1. Tadeusz Borucki

2. Walentyna Dworak

3. Małgorzata Janicka

4. Gabriel Myszka

5. Jadwiga Szędzielorz

6. Krystyna Zakrzewska Język słowacki:

1. Vlasta Juchniewiczová

2. Maria Papierz Język węgierski:

1. Emilia Fórizs-Nagyné

2. Lidia ˚ołnierek Język włoski:

1. Romana Brud

2. Stefano Deflorian

3. Iwona Kaźmierczak

4. Anna Kieres

5. Aleksandra Pronińska

6. Roman Sosnowski

7. Województwo mazowieckie Język angielski:

1. Jarosław Bielecki

2. Tomasz Jasiński

3. Maria Kopyłowicz-Dymus

4. Anna Walczak

5. Zofia Ustaborowicz-Sobiepanek Język francuski:

1. Agnieszka Józefowicz

2. Barbara Kukuryka-Kwiecińska

3. Bogusława Pieńkowska

4. Barbara Twarogowska Język hiszpański:

1. Agnieszka Dideńko

2. Elżbieta Karlicka-Ogrodnik

3. Mirosław Kucia Język niemiecki:

1. Danuta Borkowska

2. Bogusława Dudzińska-Przerwa

3. Iwona Jaworska-Brach

4. Karolina Madej

5. Henryka Stępniak Język rosyjski:

1. Lucyna Dziarnowska

2. Grażyna Garwolińska

3. Katarzyna Koślińska Monitor Polski Nr 87 — 2728 — Poz. 906

4. Alicja Vertun

5. Anna Zabłocka Język włoski:

1. Hanna Marszałek

2. Agnieszka Podbielska

3. Małgorzata Stróżyk

4. Urszula Wędzińska

8. Województwo opolskie Język angielski:

1. Jolanta Jędryszczak-Mynte

2. Jacek Jędrzejowski

3. Tomasz Sawicki

4. Agnieszka Wołowiec Język czeski:

1. Grażyna Balowska

2. Mieczysław Balowski Język francuski:

1. Aneta Raik

2. Joanna Szczurkowska

3. Aleksandra Zagórska Język niemiecki:

1. Hubert Dobranowski

2. Beata Gruszczyńska

3. Grzegorz Jureczko

4. Bożena Owczar

5. Monika Wójcik-Bednarz Język włoski:

1. Natasza Rusińska

2. Joanna Szczurkowska

9. Województwo podkarpackie Język angielski:

1. Agnieszka Dąbrowska

2. Krzysztof Kasprzyk

3. Małgorzata Martynuska

4. Irena Progorowicz

5. Jolanta Romanowska Język francuski:

1. Maria Korona-Bukała

2. Helena Leja

3. Barbara Michalska Język hiszpański:

1. Lazaro Luis Delgado Conde

2. Victor Tavera Gutierrez

3. Magdalena Martinez-Węgrzyn Język niemiecki:

1. Krzysztof Kasprzyk

2. Małgorzata Kołodziej

3. Anna Orszykowska

4. Katarzyna Papciak Język rosyjski:

1. Kazimierz Bogusz

2. Alina Dąbrowska

3. Wanda Lignowska-Bajda

4. Katarzyna Papciak Język ukraiński:

1. Stanisława Buć

2. Małgorzata Majka-Onyszkiewicz

3. Lilia Wzorek Język włoski:

1. Marta Faluszczak

2. Helena Leja

3. Irena Rusnak-Balik

10. Województwo podlaskie Język angielski:

1. Anna Baranowska

2. Anna Kalisz

3. Barbara Kaliszewicz

4. Małgorzata Krosnowska-Sykała

5. Iwona Kubas

6. Piotr Jerzy Malinowski

7. Agnieszka Edyta Pęksa

8. Monika Podbielska

9. Ewa Proskień

10. Anna Siedlecka-Karny 1

1. Alina Suchowilska-Geniusz 1

2. Monika Âleszyńska 1

3. Maria Jolanta Topór 1

4. Krzysztof Wincenty Zaborowski Język francuski:

1. Marta Ewa Cywińska-Dziekońska

2. Ewa Parfieniuk Język niemiecki:

1. Hanna Naczas-Kusiak

2. Janusz Suchocki

3. Krzysztof Wincenty Zaborowski Monitor Polski Nr 87 — 2729 — Poz. 906 Język rosyjski:

1. Anna Androsiuk

2. Olga Zdanowska-Misiejuk 1

1. Województwo pomorskie Język angielski:

1. Mirosława Barańska

2. Małgorzata Pawlik

3. Hanna ˚ebracka

4. Agnieszka ˚uk Język niemiecki:

1. Maria Chyła

2. Ewa Pelowska

3. Barbara Skawroń Język rosyjski:

1. Eliza Kościuk

2. Janina Kosiedowska

3. Barbara Smolińska 1

2. Województwo śląskie Język angielski:

1. Daniel Pawelec

2. Barbara Sielańczyk

3. Iwona Sośnierz Język chorwacki:

1. Renata Juraszek

2. Ewa Klimeczek Język czeski:

1. Lucyna Spyrka

2. Dariusz Tkaczewski Język francuski:

1. Jadwiga Juszczak

2. Daniel Pawelec Język niemiecki:

1. Henryk Juszczak

2. Wacław Miodek

3. Ewa Norejko-Fornalczyk

4. Anna Âwietlińska

5. Jolanta Załuczkowska Język rosyjski:

1. Elżbieta Dąbrowska-Seweryn

2. Barbara Gruca-Koc Język słowacki:

1. Lucyna Spyrka

2. Dariusz Tkaczewski Język włoski:

1. Aneta Chmiel

2. Katarzyna Kwapisz-Osadnik

3. Ireneusz Âwitała 1

3. Województwo świętokrzyskie Język angielski:

1. Hanna Ciosek

2. Monika Klisko

3. Wiktor Orlikowski

4. Jacek Pruski

5. Agata Sobolewska

6. Ryszard Wolny Język esperanto:

1. Grażyna Mirska Język francuski:

1. Agnieszka Biernacka

2. Dagmara Jabłońska Język hiszpański:

1. Katarzyna Gajos

2. Dagmara Jabłońska Język niemiecki:

1. Monika Hryniewicka

2. Cyprian Kowalczyk

3. Teresa Rubinowska

4. Daria Salwa

5. Grażyna Siegmund Język rosyjski:

1. Bogusława Bętkowska

2. Joanna Cieślicka

3. Anna Jędruch

4. Barbara Krawętkowska

5. Jacek Pruski

6. Grażyna Siegmund Język węgierski:

1. Grażyna Mirska Język włoski:

1. Agnieszka Gonciarz

2. Aneta Rybus Monitor Polski Nr 87 — 2730 — Poz. 906 1

4. Województwo warmińsko-mazurskie Język angielski:

1. Marian Jurak Język francuski:

1. Anna Drozd Język niemiecki:

1. Wiesława Grześkowska

2. Anna Krawczyńska Język rosyjski:

1. Małgorzata Milczarek

2. Stefania Olkowska 1

5. Województwo wielkopolskie Język angielski:

1. Wanda Bestrzyńska

2. Wiesław Bestrzyński

3. Maria Kmieciak

4. Małgorzata Âwica

5. Karolina Zabłocka Język grecki (nowogrecki):

1. Dorota Maria Augustyniak

2. Ares Chadzinikolau

3. Nikos Chadzinikolau Język niemiecki:

1. Katarzyna Grudzień

2. Joanna Grzesiak

3. Armin Mikos

4. Wanda Przewoźna

5. Krystyna Sroka 1

6. Województwo zachodniopomorskie Język angielski:

1. Leszek Arsoba

2. Dorota Chroma-Piątek

3. Sylwester Jaworski

4. Beata Zawadka Język francuski:

1. Magdalena Stanek

2. Stanisław Szafrański Język niemiecki:

1. Joanna Behrendt

2. Agata Futyma

3. Małgorzata Korzeb

4. Katarzyna Krupka-Burzec

5. Marcin Orłowski

6. Anna Sawicka-Kucybała

7. Wioleta Słoka

8. Irena Katarzyna Stróżyńska

9. Edyta Trębaczkiewicz

10. Adrianna Zając Język włoski:

1. Milana Długopolska Język japoński:

1. Anna Błeszyńska Monitor Polski Nr 87 — 2731 — Poz. 906

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-12-12
Data wydania: 2006-10-20
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: M.P. 2006 nr 87 poz. 906