M.P. 2007 nr 11 poz. 110

Na podstawie art. 70c ust. 3 ustawy z dnia 9 czerw ca 2006 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Służ bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywia du Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wy wiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711, Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 4

9) zarządzam poda nie do publicznej wiadomości w Dzienniku Urzędo wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”: Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontr wywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służ bach Informacyjnych wykraczających poza zakres obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński 110 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski Nr 11 — 174 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 175 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 176 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 177 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 178 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 179 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 180 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 181 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 182 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 183 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 184 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 185 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 186 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 187 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 188 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 189 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 190 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 191 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 192 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 193 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 194 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 195 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 196 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 197 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 198 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 199 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 200 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 201 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 202 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 203 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 204 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 205 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 206 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 207 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 208 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 209 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 210 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 211 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 212 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 213 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 214 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 215 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 216 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 217 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 218 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 219 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 220 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 221 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 222 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 223 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 224 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 225 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 226 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 227 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 228 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 229 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 230 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 231 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 232 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 233 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 234 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 235 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 236 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 237 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 238 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 239 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 240 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 241 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 242 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 243 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 244 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 245 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 246 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 247 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 248 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 249 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 250 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 251 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 252 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 253 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 254 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 255 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 256 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 257 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 258 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 259 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 260 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 261 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 262 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 263 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 264 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 265 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 266 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 267 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 268 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 269 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 270 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 271 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 272 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 273 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 274 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 275 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 276 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 277 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 278 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 279 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 280 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 281 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 282 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 283 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 284 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 285 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 286 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 287 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 288 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 289 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 290 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 291 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 292 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 293 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 294 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 295 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 296 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 297 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 298 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 299 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 300 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 301 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 302 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 303 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 304 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 305 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 306 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 307 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 308 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 309 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 310 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 311 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 312 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 313 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 314 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 315 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 316 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 317 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 318 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 319 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 320 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 321 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 322 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 323 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 324 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 325 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 326 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 327 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 328 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 329 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 330 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 331 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 332 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 333 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 334 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 335 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 336 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 337 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 338 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 339 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 340 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 341 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 342 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 343 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 344 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 345 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 346 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 347 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 348 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 349 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 350 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 351 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 352 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 353 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 354 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 355 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 356 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 357 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 358 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 359 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 360 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 361 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 362 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 363 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 364 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 365 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 366 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 367 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 368 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 369 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 370 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 371 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 372 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 373 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 374 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 375 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 376 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 377 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 378 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 379 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 380 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 381 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 382 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 383 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 384 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 385 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 386 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 387 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 388 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 389 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 390 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 391 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 392 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 393 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 394 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 395 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 396 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 397 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 398 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 399 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 400 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 401 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 402 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 403 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 404 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 405 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 406 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 407 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 408 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 409 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 410 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 411 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 412 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 413 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 414 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 415 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 416 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 417 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 418 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 419 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 420 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 421 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 422 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 423 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 424 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 425 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 426 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 427 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 428 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 429 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 430 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 431 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 432 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 433 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 434 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 435 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 436 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 437 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 438 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 439 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 440 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 441 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 442 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 443 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 444 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 445 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 446 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 447 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 448 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 449 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 450 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 451 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 452 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 453 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 454 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 455 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 456 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 457 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 458 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 459 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 460 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 461 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 462 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 463 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 464 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 465 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 466 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 467 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 468 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 469 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 470 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 471 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 472 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 473 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 474 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 475 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 476 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 477 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 478 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 479 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 480 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 481 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 482 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 483 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 484 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 485 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 486 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 487 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 488 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 489 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 490 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 491 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 492 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 493 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 494 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 495 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 496 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 497 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 498 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 499 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 500 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 501 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 502 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 503 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 504 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 505 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 506 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 507 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 508 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 509 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 510 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 511 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 512 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 513 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 514 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 515 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 516 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 517 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 518 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 519 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 520 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 521 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 522 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 523 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 524 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 525 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 526 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 527 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 528 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 529 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 530 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 531 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 532 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 533 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 534 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 535 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 536 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 537 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 538 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 539 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 540 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 541 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 542 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 543 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 544 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 545 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 546 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 547 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 548 — Poz. 110 Monitor Polski Nr 11 — 549 — Poz. 110

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-02-16
Data wydania: 2007-02-16
Data wejścia w życie: 2007-02-16
Data obowiązywania: 2007-02-16
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2007 nr 11 poz. 110