M.P. 2007 nr 15 poz. 169

169 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 lutego 2007 r. nr 1131-6-07 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego Na podstawie art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162), na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego, odwołuję z dniem 15 lutego 2007 r. Pana Tomasza Pasikowskiego ze stanowiska członka Zarzą du Narodowego Banku Polskiego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-03-06
Data wydania: 2007-02-15
Data wejścia w życie: 2007-02-15
Data obowiązywania: 2007-02-15
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2007 nr 15 poz. 169