M.P. 2007 nr 28 poz. 310

310 UCHWA¸A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Âledczej do zbadania nieprawidłowości w działaniach organów Państwa w procesie przekształceń niektórych banków Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej ko misji śledczej, w związku z art. 20 ust. 1 Regulaminu Sejmu, wprowadza następujące zmiany w składzie osobowym Komisji Âledczej do zbadania nieprawidło wości w działaniach organów Państwa w procesie przekształceń niektórych banków: odwołuje się ze składu Komisji: — posła Aleksandra Grada, — posła Jacka Kościelniaka, — poseł Małgorzatę Ostrowską, — posła Tomasza Szczypińskiego. Marszałek Sejmu: M. Jurek

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-05-02
Data wydania: 2007-04-26
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2007 nr 28 poz. 310