M.P. 2007 nr 31 poz. 355

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rze czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwo łuję Pana Marka J¢DRYSA z dniem 30 kwietnia 2007 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełno mocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Austrii. 355 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 kwietnia 2007 r. nr Z.110-32-2007 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-05-21
Data wydania: 2007-04-27
Data wejścia w życie: 2007-04-30
Data obowiązywania: 2007-04-30
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2007 nr 31 poz. 355