M.P. 2007 nr 33 poz. 382

382 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2007 r. Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 20 grud nia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samo chody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 77

6) określa się, co następuje: Określa się kwoty rekompensat obowiązujących w III kwartale 2007 r., o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe:

1) 10 432,00 zł, jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód marki Fiat 126p;

2) 14 781,00 zł, jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód marki FSO 1500. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-05-30
Data wydania: 2007-05-21
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2007 nr 33 poz. 382