M.P. 2007 nr 38 poz. 430§1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 22 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162), wyraża zgodę na ustanowie nie przez Rzecznika Praw Obywatelskich jego pełno mocnika terenowego z siedzibą w Katowicach.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Sejmu: L. Dorn 430 UCHWA¸A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich jego pełnomocnika terenowego

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-06-21
Data wydania: 2007-06-15
Data wejścia w życie: 2007-06-15
Data obowiązywania: 2007-06-15
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2007 nr 38 poz. 430