M.P. 2007 nr 82 poz. 868

868 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 października 2007 r. nr 112-60-2007 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170) na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji mianuję na stopień nadinspektora Poli cji Pana inspektora Policji Tadeusza BUDZIKA. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-11-09
Data wydania: 2007-10-26
Data wejścia w życie: 2007-10-26
Data obowiązywania: 2007-10-26
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2007 nr 82 poz. 868