M.P. 2007 nr 86 poz. 921

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 110 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje wyboru posła Bronisława KOMOROWSKIEGO na stanowisko Marszałka Sejmu. 921 UCHWA¸A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu Marszałek Senior: Z. Religa

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-11-19
Data wydania: 2007-11-05
Data wejścia w życie: 2007-11-05
Data obowiązywania: 2007-11-05
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2007 nr 86 poz. 921