M.P. 2008 nr 13 poz. 124

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rze czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianu ję Pana Tomasza OR¸OWSKIEGO Ambasadorem Nad zwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Księstwie Monako, z siedzibą w Paryżu. 124 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 stycznia 2008 r. nr 110-01-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-02-13
Data wydania: 2008-01-29
Data wejścia w życie: 2008-01-29
Data obowiązywania: 2008-01-29
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2008 nr 13 poz. 124