M.P. 2008 nr 64 poz. 563

Monitor Polski Nr 64 — 2611 — Poz. 563 Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rze czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwo łuję Pana Jana NATKA¡SKIEGO z dniem 30 listopada 2008 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Arabskiej Republice Egiptu. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 563 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-33-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-09-01
Data wydania: 2008-08-20
Data wejścia w życie: 2008-11-30
Data obowiązywania: 2008-11-30
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2008 nr 64 poz. 563