M.P. 2008 nr 67 poz. 593

Monitor Polski Nr 67 — 3361 — Poz. 593 593 POROZUMIENIE między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) dotyczące utworzenia i funkcjonowania Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w ¸odzi, w Polsce, pod auspicjami UNESCO, podpisane w Paryżu dnia 8 marca 2006 r. POROZUMIENIE między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) dotyczące utworzenia i funkcjonowania Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w ¸odzi, w Polsce, pod auspicjami UNESCO Monitor Polski Nr 67 — 3362 — Poz. 593 Monitor Polski Nr 67 — 3363 — Poz. 593 Monitor Polski Nr 67 — 3364 — Poz. 593 Monitor Polski Nr 67 — 3365 — Poz. 593 Monitor Polski Nr 67 — 3366 — Poz. 593 Monitor Polski Nr 67 — 3367 — Poz. 593 Monitor Polski Nr 67 — 3368 — Poz. 593 Monitor Polski Nr 67 — 3369 — Poz. 593 STATUT EUROPEJSKIEGO REGIONALNEGO CENTRUM EKOHYDROLOGII W ¸ODZI, W POLSCE POD AUSPICJAMI UNESCO Monitor Polski Nr 67 — 3370 — Poz. 593 Monitor Polski Nr 67 — 3371 — Poz. 593 Monitor Polski Nr 67 — 3372 — Poz. 593 Monitor Polski Nr 67 — 3373 — Poz. 593 Monitor Polski Nr 67 — 3374 — Poz. 593 Monitor Polski Nr 67 — 3375 — Poz. 593 AGREEMENT between the Government of the Republic of Poland and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) concerning the establishment and operation of the European Regional Centre for Ecohydrology in Lodz, Poland, under the auspices of UNESCO Monitor Polski Nr 67 — 3376 — Poz. 593 Monitor Polski Nr 67 — 3377 — Poz. 593 Monitor Polski Nr 67 — 3378 — Poz. 593 Monitor Polski Nr 67 — 3379 — Poz. 593 Monitor Polski Nr 67 — 3380 — Poz. 593 Monitor Polski Nr 67 — 3381 — Poz. 593 Monitor Polski Nr 67 — 3382 — Poz. 593 Monitor Polski Nr 67 — 3383 — Poz. 593 STATUTE OF THE EUROPEAN REGIONAL CENTRE FOR ECOHYDROLOGY IN LODZ, POLAND UNDER THE AUSPICES OF UNESCO Monitor Polski Nr 67 — 3384 — Poz. 593 Monitor Polski Nr 67 — 3385 — Poz. 593 Monitor Polski Nr 67 — 3386 — Poz. 593 Monitor Polski Nr 67 — 3387 — Poz. 593 Monitor Polski Nr 67 — 3388 — Poz. 593

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-09-10
Data wydania: 2006-03-08
Data wejścia w życie: 2006-08-26
Data obowiązywania: 2006-08-26
Dziennik Ustaw: M.P. 2008 nr 67 poz. 593