M.P. 2008 nr 70 poz. 630

Monitor Polski Nr 70 — 3456 — Poz. 630 Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rze czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwo łuję Pana Edwarda PIETRZYKA z dniem 31 sierpnia 2008 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republi ce Iraku. 630 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 września 2008 r. nr 110-48-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-09-24
Data wydania: 2008-09-11
Data wejścia w życie: 2008-08-31
Data obowiązywania: 2008-08-31
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2008 nr 70 poz. 630