M.P. 2008 nr 74 poz. 665

Monitor Polski Nr 74 — 3502 — Poz. 665 665 UMOWA między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, sporządzona w Hanoi dnia 17 stycznia 2005 r. Monitor Polski Nr 74 — 3503 — Poz. 665 Monitor Polski Nr 74 — 3504 — Poz. 665 Monitor Polski Nr 74 — 3505 — Poz. 665 Monitor Polski Nr 74 — 3506 — Poz. 665 Monitor Polski Nr 74 — 3507 — Poz. 665 Monitor Polski Nr 74 — 3508 — Poz. 665 Monitor Polski Nr 74 — 3509 — Poz. 665 Monitor Polski Nr 74 — 3510 — Poz. 665

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-10-09
Data wydania: 2005-01-17
Data wejścia w życie: 2005-01-17
Data obowiązywania: 2005-01-17
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: M.P. 2008 nr 74 poz. 665