M.P. 2008 nr 82 poz. 721

Monitor Polski Nr 82 — 3824 — Poz. 721 721 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy gospodarczej, podpisana w Taszkencie dnia 2 października 2007 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Uzbekistanu, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, kierując się postanowieniami Traktatu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu, podpisanego w Warszawie w dniu 11 stycznia 1995 r., uwzględniając postanowienia umów międzynarodowych, które wiążą Umawiające się Strony w dziedzinie współpracy gospodarczej, mając na uwadze członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, dążąc do dalszego umocnienia i rozwoju stosunków gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Uzbekistanu, uzgodniły, co następuje: Monitor Polski Nr 82 — 3825 — Poz. 721 Monitor Polski Nr 82 — 3826 — Poz. 721 Monitor Polski Nr 82 — 3827 — Poz. 721 Monitor Polski Nr 82 — 3828 — Poz. 721 Monitor Polski Nr 82 — 3829 — Poz. 721 Monitor Polski Nr 82 — 3830 — Poz. 721 Monitor Polski Nr 82 — 3831 — Poz. 721 Monitor Polski Nr 82 — 3832 — Poz. 721 Monitor Polski Nr 82 — 3833 — Poz. 721 Monitor Polski Nr 82 — 3834 — Poz. 721 Monitor Polski Nr 82 — 3835 — Poz. 721 Monitor Polski Nr 82 — 3836 — Poz. 721 Monitor Polski Nr 82 — 3837 — Poz. 721 Monitor Polski Nr 82 — 3838 — Poz. 721 Monitor Polski Nr 82 — 3839 — Poz. 721 Monitor Polski Nr 82 — 3840 — Poz. 721

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-10-30
Data wydania: 2007-10-02
Data wejścia w życie: 2008-04-21
Data obowiązywania: 2008-04-21
Dziennik Ustaw: M.P. 2008 nr 82 poz. 721