M.P. 2009 nr 10 poz. 123

Monitor Polski Nr 10 — 280 — Poz. 123 Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Jerzego BAYERA Ambasadorem Nad zwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Tajlandii. 123 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 grudnia 2008 r. nr 110-63-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-02-20
Data wydania: 2008-12-31
Data wejścia w życie: 2008-12-31
Data obowiązywania: 2008-12-31
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 10 poz. 123