M.P. 2009 nr 12 poz. 144

Monitor Polski Nr 12 — 357 — Poz. 144 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 136c ust. 1 Regulaminu Sejmu, wybiera następujących posłów do Komisji Âledczej do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań kar nych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika: — Leszka Aleksandrzaka — Marka Biernackiego — Andrzeja Mikołaja Derę — Grzegorza Karpińskiego — Pawła Olszewskiego — Zbigniewa Wassermanna — Edwarda Wojtasa. Marszałek Sejmu: B. Komorowski 144 UCHWA¸A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Âledczej do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-02-27
Data wydania: 2009-02-20
Data wejścia w życie: 2009-02-20
Data obowiązywania: 2009-02-20
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 12 poz. 144