M.P. 2009 nr 50 poz. 724

Monitor Polski Nr 50 — 2770 — Poz. 724 Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rze czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianu ję Pana Jacka PERLINA Ambasadorem Nadzwyczaj nym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Re publice Dominikańskiej. 724 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 lipca 2009 r. nr 110-11-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-08-07
Data wydania: 2009-07-16
Data wejścia w życie: 2009-07-16
Data obowiązywania: 2009-07-16
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 50 poz. 724