M.P. 2009 nr 50 poz. 729

Monitor Polski Nr 50 — 2775 — Poz. 729 Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rze czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianu ję Panią Joannę WRONECKÑ Ambasadorem Nadzwy czajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Senegalu. 729 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 lipca 2009 r. nr 110-16-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-08-07
Data wydania: 2009-07-22
Data wejścia w życie: 2009-07-22
Data obowiązywania: 2009-07-22
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 50 poz. 729