M.P. 2009 nr 67 poz. 870

Monitor Polski Nr 67 — 3254 — Poz. 870 870 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 października 2009 r. nr 1131-18-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospoli tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Preze sa Rady Ministrów, z dniem 13 października 2009 r. odwołuję Pana Mirosława Michała DRZEWIECKIEGO ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Sportu i Turystyki. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-10-20
Data wydania: 2009-10-13
Data wejścia w życie: 2009-10-13
Data obowiązywania: 2009-10-13
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 67 poz. 870