M.P. 2009 nr 68 poz. 876

Monitor Polski Nr 68 — 3264 — Poz. 876 876 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 września 2009 r. nr 115-9-09 o nadaniu tytułu profesora Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 136

5) nadaję niżej wymienionym osobom: I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA: nauk biologicznych dr hab. Jan BIAŁCZYK dr hab. Stanisław FABCZAK dr hab. Piotr Andrzej KRUTKI dr hab. Jolanta Bogna LEGOCKA dr hab. Regina Halina OSIECKA dr hab. Marcin RAPACZ nauk chemicznych dr hab. Irena KULSZEWICZ-BAJER dr hab. Marek Marian MARCZEWSKI nauk ekonomicznych dr hab. Tomasz Stanisław BUDNIKOWSKI dr hab. Marek Krzysztof PAWLAK nauk fizycznych dr hab. Jerzy KONIOR dr hab. Renata Grażyna ŚWIRKOWICZ nauk humanistycznych dr hab. Stanisław BORAWSKI dr hab. Andrzej FRISZKE dr hab. Anna Lucyna KUKUŁKA-WOJTASIK dr hab. Barbara Zofia SIENKIEWICZ dr hab. Danuta Małgorzata ULICKA dr hab. Piotr ŻMIGRODZKI nauk matematycznych dr hab. Zbigniew Jan JUREK dr hab. Grzegorz Krzysztof PLEBANEK nauk medycznych dr hab. Janusz Stanisław BANY dr hab. Tomasz Marian BRZOSTEK dr hab. Paweł Eugeniusz BUSZMAN dr hab. Lucyna Maria MASTALERZ dr hab. Witold Marian MŁYNARCZYK dr hab. Kazimierz PASTERNAK dr hab. Włodzimierz Henryk RUKA dr hab. Janina Marta STĘPIŃSKA dr hab. Anna Beata WOJAS-PELC nauk o kulturze fizycznej dr hab. Józef Ignacy LANGFORT nauk o Ziemi dr hab. Marek Leszek DEGÓRSKI nauk rolniczych dr hab. Jolanta Maria BIESAGA-KOŚCIELNIAK dr hab. Maria Jadwiga KRÓL dr hab. Krzysztof LIPKA dr hab. Józef MOSIEJ nauk technicznych dr hab. Konrad Przemko ECKES dr hab. Jan Józef IŻYKOWSKI dr hab. Danuta Krystyna KACZMAREK dr hab. Andrzej Benedykt KOŁTUNIEWICZ dr hab. Jacek PIGŁOWSKI dr hab. Andrzej RUSIN dr hab. Gabriel Krystian WRÓBEL dr hab. Zofia Wiesława ŻAKOWSKA nauk teologicznych o. dr hab. Zygfryd SMOLKA ks. dr hab. Stanisław WARZESZAK nauk weterynaryjnych dr hab. Zenon Stanisław SOŁTYSIAK II. TYTUŁ PROFESORA: sztuk muzycznych Ewa Aleksandra WYCICHOWSKA sztuk teatralnych Piotr DAMULEWICZ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-10-26
Data wydania: 2009-09-25
Data wejścia w życie: 2009-09-25
Data obowiązywania: 2009-09-25
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 68 poz. 876