M.P. 2009 nr 68 poz. 882

Monitor Polski Nr 68 — 3284 — Poz. 882 882

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 14 października 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2009 r. W związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 76

8) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2009 r. w stosunku do II kwartału 2009 r. wyniósł 100,0. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: w z. J. Witkowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-10-26
Data wydania: 2009-10-14
Organ wydający: PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 68 poz. 882