M.P. 2009 nr 72 poz. 910

Monitor Polski Nr 72 — 3419 — Poz. 910 910 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej, o wymianie informacji i doświadczeń oraz o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, podpisana w Warszawie dnia 30 lipca 2009 r. UMOWA MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZĄDEM REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC O WCZESNYM POWIADAMIANIU O AWARII JĄDROWEJ, O WYMIANIE INFORMACJI I DOŚWIADCZEŃ ORAZ O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO I OCHRONY RADIOLOGICZNEJ Monitor Polski Nr 72 — 3420 — Poz. 910 Monitor Polski Nr 72 — 3421 — Poz. 910 Monitor Polski Nr 72 — 3422 — Poz. 910 Monitor Polski Nr 72 — 3423 — Poz. 910 Monitor Polski Nr 72 — 3424 — Poz. 910 Monitor Polski Nr 72 — 3425 — Poz. 910 ABKOMMEN ZWISCHEN DER REGIERUNG DER REPUBLIK POLEN UND DER REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ÜBER DIE FRÜHZEITIGE BENACHRICHTIGUNG ÜBER NUKLEARE UNFÄLLE, ÜBER INFORMATIONS – UND ERFAHRUNGSAUSTAUSCH UND ÜBER ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DER NUKLEAREN SICHERHEIT UND DES STRAHLENSCHUTZES Monitor Polski Nr 72 — 3426 — Poz. 910 Monitor Polski Nr 72 — 3427 — Poz. 910 Monitor Polski Nr 72 — 3428 — Poz. 910 Monitor Polski Nr 72 — 3429 — Poz. 910 Monitor Polski Nr 72 — 3430 — Poz. 910

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-11-13
Data wydania: 2009-07-30
Data wejścia w życie: 2009-07-30
Data obowiązywania: 2009-07-30
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 72 poz. 910