M.P. 2009 nr 78 poz. 963

Monitor Polski Nr 78 — 3564 — Poz. 963 Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rze czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianu ję Pana Piotra PUCHTĘ Ambasadorem Nadzwyczaj nym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Arab skiej Republice Egiptu. 963 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 września 2009 r. nr 110-22-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-12-09
Data wydania: 2009-09-15
Data wejścia w życie: 2009-09-15
Data obowiązywania: 2009-09-15
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 78 poz. 963