M.P. 2010 nr 1 poz. 5

Monitor Polski Nr 1 — 6 — Poz. 5 Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Jerzego Marka NOWAKOWSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej. 5 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 grudnia 2009 r. nr 110-51-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-01-11
Data wydania: 2009-12-22
Data wejścia w życie: 2009-12-22
Data obowiązywania: 2009-12-22
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 1 poz. 5