M.P. 2010 nr 35 poz. 487

Monitor Polski Nr 94 — 5090 — Poz. 1074

6 listopada 2010 roku mija 150. rocznica urodzin Ignacego Jana Paderewskiego — znakomitego piani sty i kompozytora, wybitnego polskiego polityka, dyplomaty i męża stanu. Ignacy Jan Paderewski był jedną z najważniejszych postaci w historii Polski. Jego działalność — jako muzyka, a zarazem polityka oraz filantropa — wyróż niała Go spośród grona największych osobowości świata kultury i polityki ubiegłego wieku. Szczególnego podkreślenia wymaga Jego wkład w dzieło odzyskania niepodległości Naszej Ojczyzny, o co zabiegał jako charyzmatyczny artysta, propagu jąc podczas swoich koncertów w Europie i USA spra wę niepodległości Polski, oraz jako wytrawny polityk, pełniąc funkcje premiera i ministra spraw zagranicz nych, a także reprezentując Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu. W 150. rocznicę urodzin Ignacego Jana Paderew skiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czci pamięć tego wielkiego patrioty. Marszałek Sejmu: w z. E. Kierzkowska 1074 UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci Ignacego Jana Paderewskiego w 150. rocznicę Jego urodzin

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-05-12
Data wydania: 2010-04-29
Data wejścia w życie: 2010-04-29
Data obowiązywania: 2010-04-29
Organ wydający: SENAT
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 35 poz. 487