M.P. 2010 nr 55 poz. 746

Monitor Polski Nr 44 — 2489 — Poz. 470

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rze czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianu ję Pana Bartosza JAŁOWIECKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i  Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkim Księstwie Luksemburga. 470 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 maja 2011 r. nr 110-18-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-08-06
Data wydania: 2010-07-01
Data wejścia w życie: 2010-07-31
Data obowiązywania: 2010-07-31
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 55 poz. 746