M.P. 2010 nr 70 poz. 868

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lutego 2012 r. Pozycja 218 USTAWA z dnia 13 stycznia 2012 r. o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony,  a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 r.  Art. 

1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy o wolnym hand lu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzo nej w Brukseli dnia 6 października 2010 r. Art. 

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-10-06
Data wydania: 2010-09-01
Data wejścia w życie: 2010-07-31
Data obowiązywania: 2010-07-31
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 70 poz. 868