M.P. 2010 nr 70 poz. 881

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 marca 2012 r. Pozycja 128 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Baku dnia 25 lipca 2011 r. Monitor Polski – 2 – Poz. 128

Monitor Polski – 3 – Poz. 128

Monitor Polski – 4 – Poz. 128

Monitor Polski – 5 – Poz. 128

Monitor Polski – 6 – Poz. 128

Monitor Polski – 7 – Poz. 128

Monitor Polski – 8 – Poz. 128

Monitor Polski – 9 – Poz. 128

Monitor Polski – 10 – Poz. 128

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-10-06
Data wydania: 2010-09-01
Data wejścia w życie: 2010-09-15
Data obowiązywania: 2010-09-15
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 70 poz. 881