M.P. 2010 nr 96 poz. 1116

Monitor Polski Nr 96 — 5158 — Poz. 1116

Na podstawie art. 183 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. z dniem 19 października 2010 r. powołuję Pana Stani sława DĄBROWSKIEGO na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, na sześcioletnią kaden cję. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski 1116 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 października 2010 r. nr 1131-38-2010 o powołaniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-12-15
Data wydania: 2010-10-13
Data wejścia w życie: 2010-10-19
Data obowiązywania: 2010-10-19
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 96 poz. 1116