M.P. 2010 nr 98 poz. 1154

Dziennik Ustaw Nr 180 — 10516 — Poz. 1076 1076 POROZUMIENIE między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii dotyczącej współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r., podpisane w Warszawie dnia 30 maja 2011 r. Przekład Dziennik Ustaw Nr 180 — 10517 — Poz. 1076

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-12-22
Data wydania: 2010-10-20
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 98 poz. 1154