M.P. 2011 nr 39 poz. 431

Monitor Polski Nr 39 — 1964 — Poz. 431

Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierp nia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 239, poz. 158

9) na wniosek Ministra Spraw We wnętrznych i Administracji nadaję stopień nadbryga diera starszemu brygadierowi Andrzejowi WITKOWSKIEMU. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 431 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 maja 2011 r. nr 112-16-11 o nadaniu stopnia nadbrygadiera

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-05-25
Data wydania: 2011-05-03
Data wejścia w życie: 2011-05-03
Data obowiązywania: 2011-05-03
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2011 nr 39 poz. 431