M.P. 2011 nr 99 poz. 1003

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 maja 2012 r. Poz. 317 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2011 r. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. Nr 114, poz. 1188 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 81

7) ogłasza się, że według pierwszego szacunku wartość produktu krajowego brutto w 2011 r. wyniosła 1524,7 mld zł. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: J. Witkowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-11-14
Data wydania: 2011-10-31
Organ wydający: PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2011 nr 99 poz. 1003