M.P. 2012 nr 0 poz. 115

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. Pozycja 115 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 stycznia 2012 r. nr 112-1-2012 o nadaniu stopnia generała Służby Więziennej Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z późn. zm.1)), na wniosek Ministra Sprawiedliwości, nadaję stopień generała Służby Więziennej Panu pułkownikowi Krzysztofowi KELLEROWI. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 291, poz. 1707.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-03-02
Data wydania: 2012-01-04
Data wejścia w życie: 2012-01-04
Data obowiązywania: 2012-01-04
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2012 nr 0 poz. 115