M.P. 2012 nr 0 poz. 293

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 293 ZARZĄDZENIE Nr 38 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Kolejnictwa Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§1. Znosi się Międzyresortowy Zespół do spraw Kolejnictwa.

§2. Traci moc zarządzenie nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie Międzyresortowego Zespo łu do spraw Kolejnictwa (M. P. Nr 47, poz. 687).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-05-15
Data wydania: 2012-05-08
Data wejścia w życie: 2012-05-08
Data obowiązywania: 2012-05-08
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2012 nr 0 poz. 293