M.P. 2012 nr 0 poz. 352

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 352 Oświadczenie rządOwe z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie związania rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i dziedzictwa narodowego rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury chińskiej republiki Ludowej na lata 2012–2015, podpisanym w warszawie dnia 25 kwietnia 2012 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2010 r. Nr 213, poz. 1395 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 67

6) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 27 stycznia 2012 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Naro dowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2012–201

5. Protokół został podpisany w Warszawie dnia 25 kwietnia 2012 r. Zgodnie z art. 18 ust. 1 protokołu wszedł on w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2015 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-05-28
Data wydania: 2012-05-16
Dziennik Ustaw: M.P. 2012 nr 0 poz. 352