M.P. 2012 nr 0 poz. 378

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 378 Postanowienie Prezydenta rzeczyPosPolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. nr 115-7-12 w sprawie nadania tytułu profesora Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 45

5) nadaję niżej wymienionej osobie TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA nauk humanistycznych dr hab. Hanna Maria KÓČKA-KRENZ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-06-06
Data wydania: 2012-04-24
Data wejścia w życie: 2012-04-24
Data obowiązywania: 2012-04-24
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2012 nr 0 poz. 378