M.P. 2012 nr 0 poz. 401

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2012 r. Poz. 401 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o koprodukcji filmowej, podpisana w Paryżu dnia 5 marca 2012 r. Monitor Polski – 2 – Poz. 401

Monitor Polski – 3 – Poz. 401

Monitor Polski – 4 – Poz. 401

Monitor Polski – 5 – Poz. 401

Monitor Polski – 6 – Poz. 401

Monitor Polski – 7 – Poz. 401

Monitor Polski – 8 – Poz. 401

Monitor Polski – 9 – Poz. 401

Monitor Polski – 10 – Poz. 401

Monitor Polski – 11 – Poz. 401

Monitor Polski – 12 – Poz. 401

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-06-13
Data wydania: 2012-03-05
Data wejścia w życie: 2012-06-02
Data obowiązywania: 2012-06-02
Dziennik Ustaw: M.P. 2012 nr 0 poz. 401