M.P. 2012 nr 0 poz. 444

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 444 ZARZĄDZENIE Nr 55 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 39

2) zarządza się, co następuje:

§1. W zarządzeniu nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa (M. P. poz. 19

4) w załączniku w § 2 uchyla się pkt 3.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-06-25
Data wydania: 2012-06-21
Data wejścia w życie: 2012-06-25
Data obowiązywania: 2012-06-25
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2012 nr 0 poz. 444