M.P. 2012 nr 0 poz. 470

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 470 Obwieszczenie Ministra spraw wewnętrznych1) z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 39

2) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, stanowią cy załącznik do obwieszczenia.2) Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzoro wanych (M. P. Nr 77, poz. 691). Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. (poz. 470) WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI SPRAW WEWNĘTRZNYCH LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH i. Jednostki podległe

1) Biuro Ochrony Rządu;

2) Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

3) Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. ii. Jednostki nadzorowane

1) Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie;

2) Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

Monitor Polski – 2 – Poz. 4703) Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” w Łodzi;

4) Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;

5) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy;

6) Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

7) Centralny Ośrodek Informatyki;

8) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych: a) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku, b) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy, c) Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku, d) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi, e) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach, f) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie, g) Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie, h) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie, i) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi, j) Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, k) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu, l) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, m) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, n) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie, o) Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, p) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu, q) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Zielonej Górze, r) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach, s) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rehabilitacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Górznie, t) Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze, u) Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku, v) Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Złocieńcu, w) Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „Orion” w Ciechocinku, x) Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze, y) Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu, z) Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krynicy-Zdroju, za) Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium „Bristol” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kudowie-Zdroju, zb) Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Sopocie, zc) Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-07-04
Data wydania: 2012-06-21
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Dziennik Ustaw: M.P. 2012 nr 0 poz. 470