M.P. 2012 nr 0 poz. 632

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 632 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 sierpnia 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje: W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;

2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy;

3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;

4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kielcach;

5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie;

6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Słupsku;

7) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach;

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu;

10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kole; 1

1) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lęborku; 1

2) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Myślenicach; 1

3) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim; 1

4) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu; 1

5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie; 1

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu; 1

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żorach. Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364, z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192 oraz z 2012 r. poz. 637 i 672.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-09-03
Data wydania: 2012-08-14
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: M.P. 2012 nr 0 poz. 632