M.P. 2012 nr 0 poz. 656

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 656 KOMUNIKAT Nr 09/2012/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 12 września 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 180

8) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procento wych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 180

8) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimal ny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpra cy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczest ników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 września 2012 r. do dnia 14 października 2012 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego): Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR 1 2 3 4 dolar amerykański ≤ 5 lat USD 1,37 > 5 do 8,5 lat 1,71 > 8,5 lat 2,14 dolar australijski AUD 3,59 dolar kanadyjski ≤ 5 lat CAD 2,23 > 5 do 8,5 lat 2,40 > 8,5 lat 2,58 dolar nowozelandzki NZD 4,49 euro ≤ 5 lat EUR 1,20 > 5 do 8,5 lat 1,75 > 8,5 lat 2,29 Monitor Polski – 2 – Poz. 656

1 2 3 4 forint węgierski HUF 8,01 frank szwajcarski ≤ 5 lat CHF 1,36 > 5 do 8,5 lat 1,05 > 8,5 lat 1,27 funt brytyjski ≤ 5 lat GBP 1,22 > 5 do 8,5 lat 1,65 > 8,5 lat 2,06 jen japoński ≤ 5 lat JPY 1,10 > 5 do 8,5 lat 1,22 > 8,5 lat 1,44 korona czeska CZK 2,29 korona duńska ≤ 5 lat DKK 1,03 > 5 do 8,5 lat 1,33 > 8,5 lat 1,72 korona norweska NOK 2,48 korona szwedzka ≤ 5 lat SEK 1,96 > 5 do 8,5 lat 2,07 > 8,5 lat 2,19 won koreański KRW 3,94 złoty polski PLN 5,46 Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego: wz. W. Wierzbicki

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-09-14
Data wydania: 2012-09-12
Organ wydający: PREZ. ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2012 nr 0 poz. 656