M.P. 2012 nr 0 poz. 8

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 223 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 39

2) ogłasza się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.1) Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

1) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 45, poz. 506). Monitor Polski – 2 – Poz. 223

Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2012 r. (poz. 223) WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH I .  Jednostki  organizacyjne podległe

1. Dowództwo Wojsk Lądowych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

2. Dowództwo Sił Powietrznych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

3. Dowództwo Marynarki Wojennej w Gdyni wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

4. Dowództwo Wojsk Specjalnych w Krakowie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

5. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

6. Dowództwo Garnizonu Warszawa w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

7. Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

8. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi nadzorowanymi przez Ministra Obrony Narodowej.

9. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

10. Inspektorat Uzbrojenia w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. 1

1. Szefostwo Inżynierii Wojskowej w Warszawie. 1

2. Szefostwo Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. 1

3. Szefostwo Obrony Przeciwlotniczej w Warszawie. 1

4. Szefostwo Geografii Wojskowej w Warszawie. 1

5. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. 1

6. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. 1

7. Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie. 1

8. Wojskowe Centrum Metrologii w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. 1

9. Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

20. Wojskowy Dozór Techniczny w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. 2

1. Biuro Infrastruktury Specjalnej w Warszawie. 2

2. Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi. 2

3. Jednostka Wojskowa Nr 3984. 2

4. Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. 2

5. Biuro Konwentu Dziekanów w Warszawie. 2

6. Wojskowe Biuro Emerytalne w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. 2

7. Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie. 2

8. Delegatura Departamentu Kontroli w Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. 2

9. Drukarnia Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie. 30. Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego w Warszawie. 3

1. Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. 3

2. Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi w Warszawie. Monitor Polski – 3 – Poz. 223

3

3. Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie. 3

4. Resortowe Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Sieci i Usług Teleinformatycznych w Warszawie. 3

5. Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami w Warszawie. 3

6. Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. 3

7. Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Warszawie, Bydgoszczy, Krakowie i Wrocławiu. 3

8. Wojskowe Centrum Geograficzne w Warszawie. 3

9. Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie. 40. Samodzielny Oddział Geograficzny w Lesznie i Toruniu. 4

1. Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie. 4

2. Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. 4

3. Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Lotów w Poznaniu. 4

4. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej – Dyrektor Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczy pospolitej Polskiej Samolotu Wielozadaniowego w Warszawie. 4

5. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Opera cji Powietrznych w Warszawie. 4

6. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej – Dyrektor Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospo litej Polskiej Kołowych Transporterów Opancerzonych i Przeciwpancernych Pocisków Kierowanych w Warszawie. 4

7. Zespół do Spraw Profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. 4

8. Zespół do Spraw Służby w Międzynarodowych Strukturach Wojskowych w Warszawie. 4

9. Zespół do Spraw Sytuacji Szczególnych w Warszawie. 50. Zespół Taktycznych Systemów Transmisji Danych i NAVSTAR GPS w Warszawie. 5

1. Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli, BELGIA. 5

2. Narodowe Przedstawicielstwo Łącznikowe przy Sojuszniczym Dowództwie Transformacyjnym z siedzibą w Norfolk, USA. 5

3. Polskie Narodowe Przedstawicielstwo Wojskowe przy Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie z siedzibą w Mons, BELGIA. 5

4. Polski Zespół Łącznikowy przy Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych Brunssum z siedzibą w Brunssum, HOLANDIA. 5

5. Polski Zespół Łącznikowy przy Sojuszniczym Dowództwie Sił Powietrznych Ramstein z siedzibą w Ramstein, NIEMCY. 5

6. Polski Zespół Łącznikowy przy Sojuszniczym Dowództwie Sił Heidelberg z siedzibą w Heidelbergu, NIEMCY. 5

7. Polski Zespół Łącznikowy przy Dowództwie Centralnym USA z siedzibą w Tampa, USA. 5

8. Polskie Biuro do Spraw Realizacji Programu CP5A0044 przy Agencji NC3A NATO z siedzibą w Brukseli, BELGIA. II . Jednostki organizacyjne A. Nadzorowane:

1. Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie wraz z podległymi oddziałami terenowymi.

2. Akademia Obrony Narodowej w Warszawie.

3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

4. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Monitor Polski – 4 – Poz. 2235. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

6. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.

7. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie.

8. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie.

9. Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego w Zegrzu.

10. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku. 1

1. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce. 1

2. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego we Wrocławiu. 1

3. Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 1

4. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. 1

5. Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego w Warszawie. B. Nadzorowane z tytułu pełnienia w nich służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych:

1. Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie.

2. Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu i Warszawie.

3. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy, Elblągu, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szcze cinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

4. Ordynariat Polowy w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

5. Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

6. Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe w Warszawie. C.  Nadzorowane, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim lub wykonuje uprawnienia  majątkowe Skarbu Państwa:

1. Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. w Poznaniu.

2. Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. w Warszawie.

3. Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce.

4. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie.

5. Wojskowe Zakłady Kartograficzne sp. z o.o. w Warszawie.

6. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi, Nr 2 S.A. w Bydgoszczy i Nr 4 S.A. w Warszawie.

7. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu i Nr 2 S.A. w Czernicy.

8. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu.

9. Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. w Siemianowicach Śląskich.

10. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu. 1

1. Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni w upadłości likwidacyjnej. 1

2. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. 1

3. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. 1

4. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. 1

5. Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. 1

6. Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie. 1

7. Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-01-13
Data wydania: 2012-01-05
Data wejścia w życie: 2012-01-13
Data obowiązywania: 2012-01-13
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2012 nr 0 poz. 8