M.P. 2012 nr 0 poz. 803

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 października 2012 r. Poz. 803 Program WsPółPracy między ministrem Edukacji Narodowej rzeczypospolitej Polskiej a ministerstwem szkolnictwa, młodzieży i Kultury Fizycznej republiki czeskiej w dziedzinie edukacji, podpisany w Warszawie dnia 20 września 2012 r. Monitor Polski – 2 – Poz. 803

Monitor Polski – 3 – Poz. 803

Monitor Polski – 4 – Poz. 803

Monitor Polski – 5 – Poz. 803

Monitor Polski – 6 – Poz. 803

Monitor Polski – 7 – Poz. 803

Monitor Polski – 8 – Poz. 803

Monitor Polski – 9 – Poz. 803

Monitor Polski – 10 – Poz. 803

Monitor Polski – 11 – Poz. 803

Monitor Polski – 12 – Poz. 803

Monitor Polski – 13 – Poz. 803

Monitor Polski – 14 – Poz. 803

Monitor Polski – 15 – Poz. 803

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-10-26
Data wydania: 2012-09-20
Data wejścia w życie: 2012-09-20
Data obowiązywania: 2012-09-20
Dziennik Ustaw: M.P. 2012 nr 0 poz. 803