M.P. 2013 nr 0 poz. 159

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Poz. 159 Postanowienie Prezydenta rzeczyPosPolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-5-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów  Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Mini strów, z dniem 25 lutego 2013 r. powołuję Pana Jacka CICHOCKIEGO w skład Rady Ministrów, na urząd Ministra – Członka Rady Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-03-14
Data wydania: 2013-02-25
Data wejścia w życie: 2013-02-25
Data obowiązywania: 2013-02-25
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2013 nr 0 poz. 159