M.P. 2013 nr 0 poz. 177

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 177 Program wsPółPracy między ministrem Nauki i szkolnictwa wyższego rzeczypospolitej Polskiej a ministerstwem Edukacji i Nauki mongolii w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisany w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r. Monitor Polski – 2 – Poz. 177

Monitor Polski – 3 – Poz. 177

Monitor Polski – 4 – Poz. 177

Monitor Polski – 5 – Poz. 177

Monitor Polski – 6 – Poz. 177

Monitor Polski – 7 – Poz. 177

Monitor Polski – 8 – Poz. 177

Monitor Polski – 9 – Poz. 177

Monitor Polski – 10 – Poz. 177

Monitor Polski – 11 – Poz. 177

Monitor Polski – 12 – Poz. 177

Monitor Polski – 13 – Poz. 177

Monitor Polski – 14 – Poz. 177

Monitor Polski – 15 – Poz. 177

Monitor Polski – 16 – Poz. 177

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-03-21
Data wydania: 2013-01-21
Data wejścia w życie: 2013-03-21
Data obowiązywania: 2013-03-21
Dziennik Ustaw: M.P. 2013 nr 0 poz. 177