M.P. 2013 nr 0 poz. 390

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 390 Postanowienie Prezydenta rzeczyPosPolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. nr 1131-14 -2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów  Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Mini strów, z dniem 6 maja 2013 r. powołuję Pana Marka BIERNaCKIEgO w skład Rady Ministrów, na urząd Ministra Spra wiedliwości. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-05-17
Data wydania: 2013-05-06
Data wejścia w życie: 2013-05-06
Data obowiązywania: 2013-05-06
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2013 nr 0 poz. 390