M.P. 2013 nr 0 poz. 401

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 401 Rej. 45/2013 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lutego 2013 r. o nadaniu orderu i odznaczeń Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 120

7) odznaczeni zostają: za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarczego Polski, za propagowanie idei gospodarki rynkowej oraz działalność społeczną i charytatywną KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Szywała Edward Bronisław, na wniosek Wojewody Dolnośląskiego za zasługi dla rozwoju gospodarczego Polski, za działalność na rzecz społeczności lokalnej: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Lepak-Przybyłowicz Andrzej Karol, BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Drozdowska Jolanta,

4. Hoszowski Mariusz,

5. Ułaszewski Paweł. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-05-21
Data wydania: 2013-02-07
Data wejścia w życie: 2013-02-07
Data obowiązywania: 2013-02-07
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2013 nr 0 poz. 401