M.P. 2013 nr 0 poz. 436

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 436 Rej. 70/2013 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 lutego 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają: obywatelka Republiki Austrii za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o historii Polski, za działalność na rzecz upamiętnienia polskich ofiar systemu obozów koncentracyjnych III Rzeszy KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Ziemska Joanna, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady za zasługi w działalności oświatowej wśród młodzieży polskiej w Kanadzie, za krzewienie polskich tradycji narodowych SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Wiklik Maria Ewa, obywatel Mongolii za zasługi w rozwijaniu polsko-mongolskiej współpracy SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Dambajav Ganbold, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Niderlandów za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych w Niemczech KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. ks. Ochalski Stefan, Monitor Polski – 2 – Poz. 436

obywatel Królestwa Niderlandów za wybitne zasługi w działalności na rzecz promocji kultury i historii Polski, za upowszechnianie wiedzy o roli wojska polskiego w walkach o wyzwolenie Bredy podczas II wojny światowej KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Verwater Jacobus Antonius, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Republice Federalnej Niemiec: za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych, za propagowanie historii Polski i języka polskiego KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. ks. Mroziuk Ryszard, za zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych i polsko-niemieckiego pojednania ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. ks. Druz Edmund,

8. Spyra Lidia Maria s. Andrzeja, obywatele Republiki Federalnej Niemiec: KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ za wybitne zasługi w rozwijaniu polskiej kultury muzycznej

9. Bumann Kai Friedrich Horst, za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy naukowej i uczelnianej

10. Lenz Rudolf, ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI za zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie rzemiosła i usług 1

1. Schulhoff Wolfgang, obywatelka Republiki Federalnej Niemiec zamieszkała w Republice Austrii za wybitne zasługi w działalności na rzecz popularyzowania polskiej literatury KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1

2. Daume Doreen, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej: za wybitne zasługi w działalności polonijnej i na rzecz środowisk kombatanckich w Wielkiej Brytanii KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 1

3. Marzec Genowefa, pośmiertnie 1

4. Hawrot Zbigniew Karol, za zasługi w działalności polonijnej oraz na rzecz środowisk kombatanckich w Wielkiej Brytanii ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 1

5. Trybuchowski Bogdan Marian, Monitor Polski – 3 – Poz. 436

za zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych w Wielkiej Brytanii SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 1

6. Kłosińska-Epstein Janina, 1

7. Okanga-Ajwang William, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Szwecji zamieszkała w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-brytyjskiej współpracy KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 1

8. Szymaniak Klementyna. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-05-24
Data wydania: 2013-02-26
Data wejścia w życie: 2013-02-26
Data obowiązywania: 2013-02-26
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2013 nr 0 poz. 436