M.P. 2013 nr 0 poz. 451

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 451 Postanowienie Prezydenta rzeczyPosPolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. nr 110-13-2013 w sprawie mianowania ambasadora rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Prze mysława NIESIOŁOWSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-05-27
Data wydania: 2013-03-26
Data wejścia w życie: 2013-03-26
Data obowiązywania: 2013-03-26
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2013 nr 0 poz. 451